Niguliste Autokool

Koolieksamid

Koolieksamite vastuvõtmise eeskiri


Enne koolieksameid peab olema läbitud esmaabikoolitus.

1. Teooriaeksam
1.1 Teooriaeksamit saab teha selleks eelnevalt registreerides. Eksami tegemise soovist anna teada e-kirja teel nigulisteautokool@gmail.com.
1.2. Teooriaeksamile saab, kui teooriakursus on läbitud ja arvestused iga teoorialoengu teema kohta on tehtud.
1.3. Niguliste Autokooli teooriakursusest osavõtjale on esimene teooriaeksam tasuta, kuna see kuulub teooriakursuse hinna sisse. Iga järgmine korduseksam maksab 20 (kakskümmend) eurot. Korduseksami tasu peab olema makstud enne eksamit.
1.4. Teooriaeksamil tuleb vastata 30-60 küsimusele. Eksam on sooritataud, kui õigete vastsutse osakaal on vähenmalt 90%.


2. Sõidueksam
2.1 Algastme koolituse sõiduõpe lõpeb sõidutunniga teemal "Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil", kus  õpilase ja õpetaja koostöös analüüsitakse õpilase oskust planeerida oma sõitu ja sõita planeeritud marsruudil ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt. Hindamisel lähtutakse Niguliste Autokooli linnasõidu hindamiskriteeriumitest. Kolm päeva enne sõidueksamit määrab õpetaja sihtpunktid, kuhu õpilasel tuleb sõita ja õpilane planeerib kuidas ta sinna jõuab.
2.2. Sõidueksamiks kulub 2 sõidutundi.
2.3. Sõidueksamil lubatud vigade arv on kuus. Piisab aga ühest konfliktsituatsioonist, et eksam loetakse mittesooritatuks (vt. Niguliste Autokooli kodulehel “Linnasõidueksami hindamise alused“).
2.4. Sõidueksam maksab sama palju kui kaks sõidutundi.