Niguliste Autokool

B-kategooria algastme koolitus


Tulenevalt kaitseväeteenistuse seaduse muudatusest hakkab alates 1. aprillist riik maksma ajateenijatele, kellel on ajateenistusse asudes B-kategooria sõiduki juhtimisõigus, toetust 1000 eurot. Toetust makstakse kõigile ajateenijatele, kes läbivad ajateenistuse täismahus. Juhilubade kompenseerimist ei pea eraldi taotlema, vaid see makstakse välja hiljemalt kümne päeva jooksul ajateenistuse lõppemisest arvates. Rohkem infot leiab siit. 


Hind alates 1180 €. Kursuse hind moodustub järgmistest osadest:

 

Teooriaõpe: Videoloengud Zoom vahendusel + teooria testid ja materjalid e-õppe keskkonnas + 3 kohustuslikku seminari + vajadusel konsultatsioonid + libedasõidu teooria


200

Riikliku õppekava kohaselt on kohustuslike sõidutundide arv 30 (27 sõidutundi, 2 sõidutundi kooli sõidueksami jaoks)

1 libedasõidu riskivältimise sõidutund

1015
105€

Enne kooli eksameid peab olema läbitud esmaabi koolitus, mille hind on keskmiselt

 75

Kokku :     1395
Ühe sõidutunni (45 min) hind automaatkäigukastiga: 

  35

Arstitõendi tegemine maksab keskmiselt 10 - 25 €.

 25

Riiklike eksamite ja juhiloa eest tuleb tasuda enne eksamile minekut riigilõivu 86€ online / 92€ kohapeal tasudes.

 86€ / 92€

Kooli teooriaeksam sisaldub teooriakursuse hinnas. Korduseksam maksab  20 €