Niguliste Autokool

B-kategooria algastme koolitus

Hind alates 1180 €. Kursuse hind moodustub järgmistest osadest:

 

Teooriaõpe: Videoloengud Zoom vahendusel + teooria testid ja materjalid e-õppe keskkonnas + 3 kohustuslikku seminari + vajadusel konsultatsioonid + libedasõidu teooria


200

Riikliku õppekava kohaselt on kohustuslike sõidutundide arv 30 (27 sõidutundi, 1 libedasõidu riskivältimise sõidutund, 2 sõidutundi kooli sõidueksami jaoks)

905

Enne kooli eksameid peab olema läbitud esmaabi koolitus, mille hind on keskmiselt

 75

Kokku :     1180
Ühe sõidutunni (45 min) hind automaatkäigukastiga: 

  30

Arstitõendi tegemine maksab keskmiselt 10 - 25 €.

 25

Riiklike eksamite ja juhiloa eest tuleb tasuda enne eksamile minekut riigilõivu 86€ online / 92€ kohapeal tasudes.

 86€ / 92€

Kooli teooriaeksam sisaldub teooriakursuse hinnas. Korduseksam maksab  20 €