Niguliste Autokool

Järelkoolituse hind

Koolituse hind on 230 €. Vähemalt pool koolituse tasust peab olema tasutud enne koolituse algust.

Järelkoolitust on võimalik põhjendatud juhtudel läbida ka individuaalõppena. Individuaalkursuse hind on 400 €.