Niguliste Autokool

EcoDriving koolitus

Peamised liiklusega kaasnevad negatiivsed mõjud täna (ja tõenäoliselt ka tulevikus) on liiklusõnnetused ja kahju keskkonnale. Seda kahjulikku mõju on võimalik juhtide teadliku käitumisega vähendada. Soomes on välja töötatud ja patenteeritud säästliku sõiduviisi ja säästlikku sõiduki ekspluateerimist propageeriva koolituse meetod – EcoDriving. Koolituses kasutatakse õpilast aktiveerivaid õppemeetodeid ja kaasatud on õppija eelnev kogemus. Koolitusel näidatakse kuidas läbi kütuse ja raha kokkuhoiu saavutatakse samaaegselt ka ohutu sõiduviis ja keskkonna väiksem saaste. Koolituse peamine eesmärk on suurendada juhi motivatsiooni sõita säästlikult ja ohutult.

Koolitus sisaldub meie autokooli lõppastme koolituses. Soovitame seda koolitust kõikidele autojuhtidele kui täiendkoolitust. Koolitus koosneb: sõiduõpe (1, 5 h) ja teooriaõpe (1,5 h).

Koolituse hind 75 €. Lisateavet EcoDriving koolituse kohta.