Kliendikeskne teenindus

Arvestame kliendi soovide, vajaduste ja võimalustega õppida.


Seepärast oleme teooriaõpetuse üles ehitanud ringõppe põhimõttel. See tähendab seda, et iga teoorialoeng on omaette tervik. Ei pea olema kuulanud teisi teoorialoenguid, et aru saada millest räägitakse. Oluline on, et kõik teemad saaksid läbitud. Tänu sellele saame õpilasele koostada individuaalse tunniplaani.