Niguliste Autokool

Õppijakeskne lähenemine

Arvestame kliendi soovide, vajaduste, võimete ja võimalustega õppida. Vastutsutundliku juhi kujunemist toetame õppija aktiivsust ja vastsutust suurendavate õppemeetodite kasutamisega õppetöös (sh coaching).


Teooriaõpetuse oleme üles ehitanud ringõppe põhimõttel. See tähendab seda, et iga teoorialoeng on omaette tervik. Ei pea olema kuulanud teisi teoorialoenguid, et aru saada millest räägitakse. Oluline on, et kõik teemad saaksid vastavalt õppekavale moodulipõhiselt läbitud. Tänu sellele saab õppija koostada endale individuaalse õppeplaani.