Niguliste Autokool

Vastuvõtutingimused

 Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane.


 Mootorsõidukijuhi koolituskursusele võib võtta õppima ka isiku, kes vastab kehtestatud vanuse alammäära nõudele, kui:
 1) koolituskursusel osalemise eesmärk on mootorsõiduki juhtimisõigust taastava isiku teadmiste ja oskuste täiendamine;
 2) isiku alaline elukoht ei ole Eestis ning kelle koolituskursusel osalemise eesmärk ei ole Eestis juhtimisõiguse taotlemine.